Кадастр паспортини шакллантириш бўйича портали орқали бугунга қадар келиб тушган аризалар бўйича статистика

📊 Барча аризалар – 520 963 та
📝 Янгилари – 1 253 та
📑 Жараёнда –8 073 та
✅ Тугалланганлар – 399 652 та
❌ Рад этилганлар – 62 053 та
💳 Тўлов жараёнида – 49 932 та