e-auksion.uz савдо майдончасида сотилаётган якка тартибда уй-жой қуриш учун ЕР УЧАСТКАЛАРИ

1️⃣ Навоий вилоятидан ер 334 минг сўмдан (кўриш)
2️⃣ Бухоро вилоятидан ер 36,8 млн.сўмдан   (кўриш)
3️⃣ Қашқадарё вилоятидан ер 1,2 млн.сўмдан (кўриш)
4️⃣ Жиззах вилоятидан ер 2,1 млн.сўмдан (кўриш)
5️⃣ Самарқанд вилоятидан ер 808 минг сўмдан (кўриш)
6️⃣ Қорақалпоғистондан ер 3,8 млн.сўмдан (кўриш)
7️⃣ Хоразм вилоятидан ер 2,9 млн.сўмдан (кўриш)