O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yildagi 117-son qaroriga muvofiq «Yerdan foydalanish va uni muhofaza qilish ustidan davlat nazorati to’g’risida» gi nizomiga kiritilgan o`zgartirishlar to’g’risida