O’zbekiston24 telakanali Qarama-qarshi ko’rsatuvida Kadastr hujjatlarini tayyorlash muddatlari va narxlariga to’xtalib o’tildi.

https://ygk.uz/uz/node/1039